Screenshot_from_2023-07-10_12-34-12.png
Rozvrh workshopov

Siete

Kapacita na workshop je obmedzená. Na workshop sa treba prihlásiť.

Kedy: 1. týždeň, utorok - štvrtok
Prednášajúci: Gardener

TBA

Prerekvizity: TBA
Materiály: TBA

Prihlasovanie Zoznam vyvolených

Život v IT korporáte

Kedy: 1. týždeň, streda
Prednášajúci: Filipko

Na tejto prednáške si hlavne ukážeme nejaké corporate life memes, povieme o tom, čo vlastne robím, na čo to je dobré (ak na to dovtedy prídem..) a ako som sa k tomu dostal. Spomeniem aj niektoré nástroje, ktoré používame najviac (tease na workshopu ďalší týždeň). A súčasťou bude aj nejaké to Q&A.

Matematika v hudbe

Kedy: 1. týždeň, piatok
Prednášajúci: Skaloš

TBA

Development IRL

Kapacita na workshop je obmedzená. Na workshop sa treba prihlásiť.

Kedy: 2. týždeň, utorok - štvrtok
Prednášajúci: Filipko

Nie všetkých nás bavia algoritmy a možno chceme vytvoriť niečo hmatateľné. Bohužiaľ (niekedy vďaka bohu) väčšinou na projektoch nepracujeme sami a teda musíme držať náš kód prístupný iným, uľahčiť jeho ďalšie upravovanie, či nasadzovanie do produkcie. Samozrejme ak sa máme radi tieto procesy zaradíme do procesu aj keď pracujeme na projekte sami. Na mojom seminári/workshope?? si ukážeme základné techniky a nástroje, ktoré sa pri developmente v reálnom svete používajú ako je version control (Git), kontajnery (Docker) a Continuous Integration/Continuous Deployment.

Prerekvizity: bol by som rád za Python, HTML a trošku linuxu ale na pochopenie princípov to nie je až tak podstatné.

Prihlasovanie Zoznam vyvolených

Bioinformatika

Kedy: 2. týždeň, streda
Prednášajúci: Janči

Predstavíme si základné oblasti, ktoré tvoria bioinformatiku, a problémy, ktorým sa venujú. Ukážeme si zaujímavé algoritmy a nástroje, ktoré sa používajú napríklad pri skladaní genómu z útržkov v genomike, alebo pri porovnávaní a hľadaní príbuzných reťazcov v databázach.

Čas poslednej úpravy: 11. júl 2023 11:16