Meno R. Škola
Tomáš Kováč 2 GAMČA
Jan Gottweis 4 GMA
Jozef Smolár 2 GNám
Timotej Bezák 2 ŠpMNDaG
Stanislav Bezák 4 ŠpMNDaG
Jakub Šiagi 2 GAMČA
Samuel Vaško 4 GJH
Martin Belluš 4 GAMČA
Tomáš Kubrický 2 GPošKE
Martin Szöllős 2 GAMČA
Matúš Fülöp 9zš GAMČA
Viliam Gottweis 1 GAMČA
Lukáš Koiš 2 GAMČA
Viktor Závodský 4 GJH
Filip Prutkay 3 GAMČA
Alex Diko 4 GJH
Filip Dubina 1 GAMČA
Filip Siviček 4 GLuč
Jakub Konc 4 GPárNR
Michal Barnáš 4 GMetBA
Martin Šindelář 3 GAMČA
Matej Bachniček 1 ŠpMNDaG
Michaela Kontrišová 2 GJH
Andrej Znamenáček 2 GAMČA
Katarína Gersová 2 GJH
Hana Kalabova 1 ŠpMNDaG
Matej Stríženec 3 GMA
Ondrej Hacker 3 GMA
Filip Poláčik 4 GMetBA
Patrik Prítrský 2 GAMČA
Oliver Urdzik 2 GGolNT
Laura Schnitzer 2 GBilBA
Jakub Nemček 2 GJH
Sebik Hajdu 3 GAMČA
Martin Madzin 3 Iná škola
Tomáš Kodaj 1 GAMČA
Marián Kovaľ 9zš GAMČA
Emanuel Granský 2 GJH
Daniela Pilátová 2 GĽŠTN
Andrej Lackovič 3 GPriev
Karol Kostelanský 4 GVOZA
Ján Sliacky 1 GAMČA
Vedúci
Matej Novota FMFI UK
Adrián Király SPŠJM
Marcel Palaj GHroZV
Jakub Skaloš ŠpMNDaG
Viktor Balan GAMČA
Sabína Samporová GMerTT
Viktória Pravdová FMFI UK
Adam Zahradník GMetBA
Emma Baďurová FMFI UK
Kristina Rybarova GĽŠTN
Michal Farnbauer FMFI UK
Tomáš Vinař GŠroKE
Filip Srsen FMFI UK
David Krchňavý FMFI UK
Peter Bruha Iná škola