Meno R. Škola
Roman Beňo 3 GJH
Paulína Smolárová 2 ŠpMNDaG
Andrej Korman 3 GHloh
Martin Piala 3 GVOZA
Lukáš Baláž 1 GBánov
Samuel Gurský 4 GJH
Peter Ralbovský 3 FMFI UK
Jakub Parada 9zš GAMČA
Richard Bíró 2 GHloh
Alan Marko 2 Leaf
Angelika Fedáková 3 CGSL
Michal Sládeček 3 GVarZA
Tereza Tódová 1 GPárNR
Samuel Sládek 4 GNám
Matej Genči 2 GPošKE
Ondrej Baranovič 1 GAMČA
Jaroslava Kokavcová 4 GAMČA
Dagmar Bošková 9zš SOŠ IT BA
Slavomír Hanzely 4 KAUST
Jozef Číž 1 GJH
Alexander Macinský 3 GJH
Matúš Ferech 3 FMFI UK
Samuel Čavoj 1 GJGT
Jakub Hluško 1 ŠpMNDaG
Adam Král 4 GVarZA
Peter Matta 4 GPMKE
Miroslav Ilavský 1 GPárNR
Matěj Žídek 4 Iná škola
Andrej Lednický 3 Iná škola
Patrik Holop 4 GGolNT
Adam Perinay 2 FIIT STU
Andrej Pečimúth 2 GNZám
Vedúci
Barbora Klembarová GPUK
Jano Hozza GJH
Michal Anderle Iná škola
Michal Štrba GJH
Adam Dej Iná škola
Peter Vašut GJH
Bui Truc Lam FMFI UK
Mária Božová GJH
Roman Kluvanec GPárNR
Rastislav Rabatin GJH