Meno R. Škola
Patrik Holop 4 GGolNT
Roman Beňo 3 GJH
Samuel Sládek 4 GNám
Andrej Korman 3 GHloh
Matej Genči 2 GPošKE
Angelika Fedáková 3 CGSL
Slavomír Hanzely 4 KAUST
Miroslav Ilavský 1 GPárNR
Alexander Macinský 3 GJH
Jakub Hluško 1 ŠpMNDaG
Adam Perinay 2 GJH
Lukáš Baláž 1 GBánov
Tereza Tódová 1 GPárNR
Richard Bíró 2 FMFI UK
Dagmar Bošková 9zš SOŠ IT BA
Alan Marko 2 Leaf
Peter Matta 4 GPMKE
Martin Piala 3 GVOZA
Andrej Pečimúth 2 GNZám
Jakub Parada 9zš GAMČA
Samuel Gurský 4 GJH
Jozef Číž 1 GJH
Michal Sládeček 3 GVarZA
Matúš Ferech 3 FMFI UK
Adam Král 4 GVarZA
Ondrej Baranovič 1 GAMČA
Matěj Žídek 4 Iná škola
Andrej Lednický 3 Iná škola
Samuel Čavoj 1 GJGT
Paulína Smolárová 2 ŠpMNDaG
Peter Ralbovský 3 FMFI UK
Jaroslava Kokavcová 4 GAMČA
Vedúci
Barbora Klembarová GPUK
Jano Hozza GJH
Michal Anderle Iná škola
Michal Štrba GJH
Adam Dej Iná škola
Peter Vašut GJH
Bui Truc Lam FMFI UK
Mária Božová GJH
Roman Kluvanec GPárNR
Rastislav Rabatin GJH