Fotky

Fotky zo sústredka nájdete na google photos. Pridajte aj vlastné, ak sa o ne chcete podeliť.

Proboj

Klient a server tohto proboju, dostupný tu

Editor

Editor, v ktorom každý riadok môže byť v inom jazyku nájdete na githube: https://github.com/trojsten/editor-2018-jar

Prednáška: dynamické programovanie

Na prednáške sme prešli niekoľko štandardných problémov, ktoré sa dajú riešiť dynamikou: markovovské rozhodovacie procesy, najdlhšia spoločná podpostupnosť, problém batoha (knapsack), 0-1 knapsack. Materiály nájdete tu.

Prednáška a seminár: geometria

Materiály:

Prednáška a seminár: Strojové učenie

Prezentáciu s pekými obrázkami nájdete tu.

Ak by ste si chceli prakticky vyskúšať regresiu, pozrite si / vyskúšajte si cvičenia z matfyzného predmetu. Najprv sa naučíte používať knižnicu numpy na pracovanie s vektormi a potom si môžete spraviť cvičenie na regresiu. Pre spustenie (pod Linuxom) je potrebné nainštalovať si jupyter a potom potrebné knižnice do pythonu pomocou pip install.

Prednáška - Debuggovanie

Ak chcete skúsiť dodebugovať moju zabugovanú haldu, môžte skúsiť tu. Nájdete tam aj veľmi stručný zoznam príkazov, ktoré sme si ukázali na prednáške.

Zoznam účastníkov