Meno R. Škola
Adrián Király 4 SPŠJM
Lukáš Baláž 9zš GBánov
Bui Truc Lam 4 FMFI UK
Andrej Korman 2 GHloh
Michal Štrba 4 GJH
Ján Mlynek 3 GBánov
Slavomír Hanzely 3 KAUST
Zoltán Onódy 4 SNZ
Paulína Smolárová 1 ŠpMNDaG
Matej Králik 4 FMFI UK
Roman Beňo 2 GJH
Michal Porubský 3 FMFI UK
Michal Bali 4 GPárNR
Matej Genči 1 GPošKE
Roman Sobkuliak 3 GHloh
Tomáš Bánhegyi 3 GJH
Nina Hronkovičová 4 GymPE
Ondrej Baranovič 9zš GAMČA
Roman Kluvanec 4 GPárNR
Zuzana Frankovská 3 GJH
Dávid Barbora 4 FMFI UK
Samuel Sládek 3 GNám
Jakub Šimo 3 GJH
Angelika Fedáková 2 CGSL
Marek Ceľuch 1 FIIT STU
Jaroslava Kokavcová 3 GAMČA
Dagmar Bošková 8zš SOŠ IT BA
Alexander Macinský 2 GJH
Emanuel Tesař 3 GLuč
Martin Majtán 2 GHloh
Šimon Sebechlebský 3 GŽiar
Adam Král 3 GVarZA
Vedúci
Maja Vajdová GPiešť
Marián Horňák Iná škola
Roman Hudec GNZám
Michal Anderle Iná škola
Jano Hozza GJH
Jaroslav Petrucha Iná škola
Mário Lipovský FMFI UK
Jakub Havelka GJH
Vladimír Macko FMFI UK
Matúš Zeleňák GJH