Meno R. Škola
Tomáš Bánhegyi 3 GJH
Zoltán Onódy 4 SNZ
Roman Beňo 2 GJH
Samuel Sládek 3 GNám
Andrej Korman 2 GHloh
Matej Genči 1 GPošKE
Angelika Fedáková 2 CGSL
Slavomír Hanzely 3 KAUST
Michal Štrba 4 GJH
Martin Majtán 2 GHloh
Michal Bali 4 GPárNR
Zuzana Frankovská 3 GJH
Ján Mlynek 3 GBánov
Emanuel Tesař 3 GLuč
Marek Ceľuch 1 FIIT STU
Michal Porubský 3 FMFI UK
Alexander Macinský 2 GJH
Lukáš Baláž 9zš GBánov
Šimon Sebechlebský 3 GŽiar
Dagmar Bošková 8zš SOŠ IT BA
Roman Kluvanec 4 GPárNR
Bui Truc Lam 4 FMFI UK
Matej Králik 4 FMFI UK
Nina Hronkovičová 4 GymPE
Adam Král 3 GVarZA
Ondrej Baranovič 9zš GAMČA
Adrián Király 4 SPŠJM
Roman Sobkuliak 3 GHloh
Paulína Smolárová 1 ŠpMNDaG
Dávid Barbora 4 FMFI UK
Jakub Šimo 3 GJH
Jaroslava Kokavcová 3 GAMČA
Vedúci
Maja Vajdová GPiešť
Marián Horňák Iná škola
Roman Hudec GNZám
Michal Anderle Iná škola
Jano Hozza GJH
Jaroslav Petrucha Iná škola
Mário Lipovský FMFI UK
Jakub Havelka GJH
Vladimír Macko FMFI UK
Matúš Zeleňák GJH