Toto je stary web, novy je tu

Seminár KSP je organizovaný študentami Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky (FMFI) UK. Sídlime priamo v pavilóne informatiky na FMFI v Mlynskej doline v miestnosti T2.

Ak sa ti nepáčia naše www-stránky, chcel by si niečo zmenit, alebo niečo na nich nefunguje, akoby malo, napíš bez váhania webmasterovi . Potvrdenie o účasti na sústredení a otázky nespadajúce do žiadnej z predchádzajúcej kategórií smerujte na .

 
Adresa: KSP
Katedra vyučovania informatiky
Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 4
E-mail:
WWW: http://www.ksp.sk/ksp/