Toto je stary web, novy je tu

Stránka obsahuje odovede na najčastejšie kladené otázky. Ak máte akúkoľvek tu nezodpovedanú otázku, ktorá sa hocaj len okrajovo týka KSP, neváhajte sa obrátiť na našu adresu .

Čo je KSP?

Korešpondečný seminár z programovania (KSP) je sútaž v programovaní určená pre stredškolákov. Je organizována Fakultou Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave.

Ako prebieha súťaž?

My zverejníme príklady (poštou na stredné školy a cez internet). Riešitelia ich doma v kľude v priebehu približne mesiaca vyriešia a pošlú nám svoje riešenia poštou. My ich opravené spolu so vzorovými riešeniami a výsledkovou listinou a pošleme naspäť. Toto prebehne dvakrát (čo trvá približne jeden školský polrok) a na záver najlepších riešiteľov pozveme na sústredenie.

Ak si už riešil akýkoľvek iný korešpondečný seminár na strednej, prípadne ešte na základnej škole (ako napr. (B)KMS, FKS, STROM, Malynár, Pikomat, Pikofyz, Riešky), niet sa čoho obávať -- KSP prebieha úplne rovnako.

Čo sú kategórie KSP-Z, KSP-O a KSP-T?

Seminár je organizovaný v troch prelínajúcich sa kategóriách KSP-Z, KSP-O a KSP-T. Kategória KSP-Z (začiatočníci) je určena začinajúcim, menej skúsenym alebo mladším riešiteľom. Kategória KSP-O je otvorená pre každého stredoškoláka bez obmedzenia a je naopak určená skúseným a starším riešiteľom. Nakoniec KSP-T je určená skúseným a nadaným riešiteľom a má slúžiť ako príprava na vyššie kolá olympiád a medzinárodné súťaže. Presné vymedzenie, kto može riešiť začiatocnícku kategóriu KSP-Z je popísane v propozíciach aktuálneho ročníka.

Ako sa možem zapojiť do sútaže?

KSP aj KSP-Z je organizované v priebehu školského roka v dvoch častiach -- zimnej (od septembra do februára) a letnej (od februára do júna). Každá z častí pozostáva z dvoch kôl po päť príkladov. Na záver každej časti sú najlepší riešitelia oboch kategorií pozvaní na sústredenie.

Preto je najlepšie zapojiť sa na začiatku jednej z častí. Najprv si prečítaj propozície súťaže, aby si zistil, ktorú kategóriu mozeš riešiť. Potom si prečítaj zadania prvého kola, vyrieš ich a spolu s prihláškou nám ich pošli poštou na našu adresu najneskor do termínu určenom v zadaniach.

Ako sa dostanem k zadaniam KSP?

Zadania KSP rozosielame začiatkom každého polroka na všetky slovenské gymnáziá, aby sme oslovili čo najviac žiakov. Ak máš hocilen občasný prístup k internetu, bude najjednoduchšie ak si ich stiahneš z našej stránky www.ksp.sk/ksp. Zadania druhého kola posielame riešiteľom kola prvého poštou.

Možem posielať riešenia cez internet?

V žiadnom prípade. Všetky riešenia treba vytlačené z počítača, prípadne písané rukou poslať klasickou poštou na našu adresu.

Najprv si treba ujasniť, že v KSP/KSP-Z sa nekontrolujú programy ich spustením na počítači. Nebolo by to možné, kvôli halde prôznych programovacích platforiem (počítačov, operačných systémov, jazykov, kompilátorov atp.). Tažko sa asi nájde človek, ktorý by ich vedel ovládať všetky.

Ďalej si treba uvedomiť, že v KSP hodnotíme myšlienky skryté v programoch (algoritmoch), čo sa dá zistiť jedine čítaním ich listingu a popisu. Preto sa riešenia opravujú zásadne v tlačenej podobe s červeným perom v ruke.

A posledným dôvodom je nedostatok zdrojov (najmä finačných) na vytlačenie riešení. Navyše by podobne ako pri programoch mohol vzniknúť problém v akom formáte odovzadávať riešenia (Word, TeX, Postscript, PDF, atd.).

Prečo nezverejňujeme vzorové riešenia na webe?

Vzorové riešenie má slúžiť ako odmena za snahu tým riešiteľom, ktorí poslali tú, ktorú sériu. Je to dokonca odmena aj slabším, ktorí sa na sústredenie nedostanú. Nechceme, aby niekto vedel riešenie, skôr ako sa nad príkladom zamyslí, pretože riešenie príkladov považujeme za lepší spôsob učenia sa ako čítanie riešení iných.

Ďalej je problém najmä v KSP-Z vybrať originálny príklad. (Nedajte sa zmiasť rozprávkami, ktoré sú vždy iné.) Takže algoritmy použité v ich riešení sú podobné až rovnaké. Týmto by sme si pod sebou pílili konár – nemohli by sme ideu príkladov opakovať.

Za dostatočnú považujeme našu zbierku KSP, ktorá sa dá dokonca voľne stiahnuť, a v ktorej sa nachádzajú návody k príkladom.

Čo budem mať z toho, keď budem riešiť KSP?

Nielen, že ťa učiteľ pochváli, čo nemusí byť tiež naškodu veci. Riešiť KSP, sa ale tiež oplatí kvôli zlepšeniu svojich schopností v programovaní, matematike a logickom myslení vôbec. Dôležité je tiež, že sa ti podarí (ak budeš dosť usilovný) dostať sa na sústredenia a vypadnúť tak z občas dosť nudnej školy na týždenné sústredenie. Sustredenia sú plné odborného programu (prednášky, semináre a súťaže) ale aj neodborného (výlety, šport, hry). Navyše sa tam budeš môcť stretnúť s rovestníkmi podobného zmýšľania. Najlepších niekoľko riešiteľov seminára dostane na sústredení knihy alebo iné vecné ceny.

Riešenie KSP tiež slúži ako výborný tréning na prestížnejšie súťaže ako je napr. Matematická olympiída - kategória P, Programovanie, prípadne Medzinárodná Olympiáda v Informatike (IOI).

Z dlhodobého hľadiska, ak uvažuješ o štúdiu informatiky na vysokej škole, ti riešenie KSP prinesie obrovskú výhodu a náskok oproti ostatným študentom. Bývalí riešitelia KSP sú výbornými študentami informatiky nielen doma ale aj v zahraničí. Títo potom získavajú skvelé uplatnenie na akademickej pôde i v súkromných firmách.

Kto organizuje KSP?

KSP je organizované skupinou entuziastických študentov (tzv. KSPákov) pracujúcich čiste na dobrovoľnej báze. Všetci v minulosti riešili KSP a v súčasnosti študujú informatiku na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave. Čiastočne sme podporovaní samotnou fakultou (miestnosť, počítače a xerox). Finančné prostriedky na sustredenia, prípadne vecné ceny vsak sú z väčšej časti z neštátnych nadácii alebo súkromných firiem a darcov.

KSP nie je na fakulte jediným seminárom. Podobné skupiny študentov organizujú Korešpondečný matematický seminár ((B)KMS) a Fyzikálny korešpončný seminár (FKS). V spolupráci s týmyto seminármi sme založili občianske združenie Trojsten na podporu našich aktivít. Podporte naše aktivity 1% z vašich daní, prípadne o to požiadajte vašich rodičov a známych.

Čo ešte KSPáci robia?

V prvom rade organizujeme aj medzinárodnú internetovú súťaž Internet Problem Solving Contest (IPSC). KSPáci sú v drvivej väčšine zodpovední za príklady sútaží ako je Matematická Olympiáda - kategoria P, Programovanie (MOP), dvoch Stredoeurópskych Olympiád v Informatike (Bratislava 1994, Košice 2002), ZENIT, súťaž Programujem s COFAXom, súťaž Comparex.

Z nesúťažných aktivít KSPáci organizujú každoročne splav Hronu pre našich riešiteľov, prípadne iných ľudí blízkych semináru. V spolupráci s (B)KMS a FKS organizujeme Letný Tábor Trojstenu (LTT), občasné výlety, prípadné dalšie splavy.

Ako dlho existuje KSP?

Práve prebieha 24. ročník KSP. Podľa našich najlepších vedomostí je to tretí najstarší korešpondečný seminár a najstarší seminár v programovaní v bývalom Československu.

Seminár založil RNDr. Ondrej Demáček (dnes učiteľ programovania na Gymnáziu Jura Hronca, Novohradská v Bratislave) spolu so vtedajšími študentami na matfyze. Postupom času prichádzali další študenti (zvačšä bývalí riešitelia), ktorí pomáhali organizovať KSP, starší naopak odchádzali. V súčasnosti KSP organizuje už asi 6 generácia vedúcich.