Toto je stary web, novy je tu

Na tejto stránke možete nájsť zadania KSP, ktoré boli k dispozícii cez WWW stránky.

Iné súťaže a semináre

Ak sa vám zdá, že príkladov na našej stránke je málo, pozrite si aj odkazy na stránky iných suťaží, seminárov, olympiád a archívov.

Archív

 

Ročník KSP KSP-Z
1. - 11. ročník Vybrané problémy
(v angličtine)
 
12. ročník
4. kolo
 
13. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
 
14. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
15. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
16. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
17. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
18. ročník
1. kolo
2. kolo
3. kolo (PDF)
4. kolo (PDF)
1. kolo
2. kolo
3. kolo (PDF)
4. kolo (PDF)
19. ročník
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
20. ročník
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
21. ročník
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
22. ročník
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)
23. ročník
1. kolo, zima
2. kolo, zima
1. kolo, leto
2. kolo, leto
1. kolo, zima
2. kolo, zima
1. kolo, leto
2. kolo, leto
Ročník KSP-Z, KSP-O, KSP-T
24. ročník
1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)