20. sústredenie KSP
Modra-Piesky, 28.11.-3.12.1994

Na GP
Cez Grand Prix bolo dosť zima, takže mláky boli takto pekne zamrznuté. Mizo skúšal pevnosť ľadu. Našťastie sa mu nič nestalo. O niečo podobné sa však neskôr pokúšal Riško Kráľovič a Eva Mariničová a obaja skončili s mokrými topánkami. Ešteže si tam aj oni neskúšali takto ľahnúť...


Na GP II. - Baranidlo
Baranidlo pred akciou
Baranidlo v akcii
Baranidlo po akcii
(Úloha na stanovisku: "zostavte baranidlo a vniknite do domčeka". Každá družina zostavila baranidlo a niektoré družiny veru neboli ďaleko od toho, aby svojho blížneho otrieskavali o zamknuté plechové dvere. Finta však bola v tom, že za rohom bol do domčeka vchod, ktorým sa dalo v pohode vojsť.)

Ďakujeme Broni Brejovej za poskytnutie fotografií.